Životopis
Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.

Univerzitní studia a kvalifikace

1998: Mgr. 
Pedagogická fakulta, Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové
obory dějepis, zeměpis, základy společenských věd (především filosofie, mezinárodní vztahy, sociologie, ekonomie aj.)

2001: Mgr.
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně
studijní program sociologie, obor environmentální studia

2010: Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Obor environmentální geografie 
(téma disertační práce: Environmentally-induced Migration in the World)

 

2010 (certifikát Climate Change and Its Impact)

Brown International Advanced Research Institute, Brown University, Providence, USA

 

2023: doc.
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita
Obor ekonomika a management
(téma habilitační práce: Migration Management in the Context of Environmental Change and its Implications for Economic Policies)Pracovní zkušenosti (vybrané)

1999 dobrovolník jako vedoucí konvoje humanitární pomoci a sociální pracovník s dětmi žadatelů o azyl v oblasti válečného konfliktu (Nadace Člověk v tísni)

1999 - 2002 učitel na gymnáziu

2003 – 2008 Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geografie a rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta (asistent, výzkumný pracovník)
2008 - 2010 Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (asistent)
2010 - 2014 Akademie věd České republiky, Oddělení výzkumu adaptačních strategií, Centrum výzkumu globální změny,  (postdoktorand, vedoucí oddělení)

2014 - 2017 Karlova univerzita v Praze, Katedra sociální geografie & regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta (odborný asistent)

od 2016 - Mendelova univerzita v Brně, Spatial Hub, Provozně ekonomická fakulta (odborný asistent, docent)

2017 - 2018 European University Institute, Migration Policy Centre, Robert Schuman Centre for Advanced Studies (Jean Monnet Fellow) 

2020 - Mobility & Humanities Centre for Advanced Studies, Department of Historical and Geographical Sciences and the Ancient World (DiSSGeA), University of Padova (Visiting Professor on "Mobility & Humanities")

2019-2020  The German Institute for Development Evaluation (Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit, DEval), Bonn, Německo – klimatická migrace a poskytování rozvojové pomocí (vedoucí výzkumného týmu, konzultant)

 

Další zkušenosti:

  • vedení výzkumného týmu,

  • vypracování, realizace a řízení projektů (grantů),

  • Hodnocení projektů (FRVŠ, GAČR, TAČR, MŠMT, Ministerstvo vnitra Slovenské republiky, FP7, Horizon 2020, Erasmus+, Operační programy)

  • recenze (zahraniční i české odborné časopisy, nakladatelství Routledge)
  • terénní výzkum v zahraničí (rozvojové, tranzitivní země),

  • výzkumná i publikační činnost, včetně ze zahraničními partnery,

  • výuka v českém i anglickém jazyce – přednášky a speciální kurzy, řízení seminářů,

  • jazykové znalosti – Čeština (rodný), Angličtina (rozvinutý), Rusky (dobrý), Španělsky (základní), Německy (základní)

 

Členství v ediční radě

International Journal of Climate Change Strategies and Management (od 2021), Population and Environment (od 2019), Migration and Development (2015-2018), Journal of Immigrant & Refugee Studies (2011-2012) 

Recenze pro odborná periodika

Global Networks, HUman Ecology, Renewable Energy, Environmental Research Letters, Climate Risk Management, Global Environmental Change, Science of the Total Environment, Environmental Hazards, One Earth, Environment, Development and Sustainability, reports for Intergovernmental Panel for Climate Change, International Journal of Disaster Risk Reduction,The Geographical Journal, Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS), The World Economy, Geoforum, The Social Science Journal, Development Southern Africa; International Journal of Disaster Risk Science; International Review of Applied Economics; Island Studies Journal; Scientific Reports (Nature); International Journal of Climate Change Strategies and Management; Disasters; Population and Environment; International Journal of Global Warming; Asian Studies Review; Journal of Immigrant & Refugee Studies

Organizace mezinárodních konferencí:

"Human Migration and the Environment: Futures, Politics, Invention" (červenec 2015, University of Durham, člen širšího organizačního výboru)

"New Directions in Climate Governance Innovation" (červen 2015, Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy v Praze, hlavní organizátor)

„Global Change and Resilience“ (květen 2013, Akademie věd České republiky, hlavní organizátor)

„Migration and Development“ (září 2007, Ostravská univerzita, hlavní organizátor)


Členství v profesionálních organizacích
The Population-Environment Research Network (PERN)
Česká společnost ornitologická

 

Odborné zaměření a aktivity

- sociální a ekonomické dopady změny klimatu na obyvatelstvo a adaptační strategie,
- dopady environmentálních změn na populační dynamiku (migraci),
- mezinárodní migrace a ekonomický rozvoj,
- teorie rozvoje a rozvojové spolupráce,
- evaluace efektivnosti rozvojových intervencí, včetně rozvojové pomoci,
- globální, environmentální a rozvojové vzdělávání.

 

Významnější pracovní cesty a výzkumné pobyty v zahraničí

srpen - říjen 1999 
KOSOVO - práce dobrovolníka v rámci humanitární mise v postkonfliktní oblasti (doprava humanitární pomoci a práce práce s uprchlíky).

říjen/listopad 2004
ČÍNA - výzkumná cesta zaměřená na sociální a environmentální dopady hospodářského růstu v Číně - Beijing, říční přehrada „Tři soutěsky“.

únor/březen 2007
KEŇA, UGANDA, TANZANIE - výzkum zaměřený na environmentální bezpečnost a migraci v regionech severní a západní Keni, rozvojové příležitosti a benefity Fair Trade produkce v severní Tanzanii (regiony Kagera, Kilimanjaro).

červen 2007
BĚLORUSKO, UKRAJINA – výzkum zaměřený na socialní a ekonomickou situaci obyvatel, přesídlených z důvodu Černobylské katastrofy.

březen 2008
BANGLADÉŠ, INDIE – výzkum zaměřený na příčiny migrace obyvatel Bangladéše do Indie a socio-ekonomické dopady environmentálních změn v regionu, včetně změn klimatu.

březen 2009
NEPÁL – migrační procesy v Nepálu a jižní Asii, a jejich sociální a ekonomické dopady

říjen 2010, květen, září 2011
UKRAJINA – výzkumné pobyty zaměřené na lokální rozvojové a sociální dopady emigrace do České republiky

srpen 2013, 2017
MALEDIVY – longitudiální výzkum zaměřený na dopady globální změny klimatu na místní populaci, především zvyšování hladiny moře, dále mitigační a adaptační příležitosti a migrační trendy obyvatel.

září 2016
TURECKO – výzkum zaměřený na dopady sucha v Sýrii na migraci obyvatel do Turecka a Evropy, sociální a ekonomické podmínky života před a během občanského konfliktu v Sýrii

říjen 2018
BANGLADÉŠ – výzkum zaměřený na environmentální faktory migrace obyvatel Bangladéše, jejich resilienci a adaptační strategie domácností (Khulna Division, Delta)

březen 2019
KANADA – výzkum zaměřený na kanadský imigrační systém „Express Entry“ a možnosti srovnání s českým imigračním systémem

únor 2022, srpen 2023
SAE – výzkum v Dubaji zaměřený na výstavbu umělých ostrovů a vysoce a nízko kvalifikovanou migraci

 

Stipendia a zahraniční stáže

červenec 2000
nevládní organizace Trialog (Rakousko) – stipendium spojené s účastí na mezinárodní letní škole s názvem „Role of Development Education in process of creating of Civil Society“ v Puchbergu.

listopad 2003 
americká nadace Global Salzburg Seminar (Rakousko) – stipendium určené na účast na konferenci „Environmental Policy nad Public Dialogue“, Salzburg.

leden/únor 2004 
The Canadian Bureau for International Education – stipendium určené na studijní cestu zaměřenou na kanadské studijní obory rozvojových studií - Saint Mary´s University, Laval University, McGill University, Carleton University, York University, University of Toronto a Canadian International Development Agency (CIDA).

říjen 2004
Second International Conference on Environmental Concerns: Innovative Technologies and Management Options – stipendium pro účast na konferenci v Xiamenu organizované United Nations Environment Programme (UNEP), State Environmental Protection Administration of China.

červenec/srpen 2008 
Institute for Environment and Human Security, United Nations University v Bonnu a Munich Re Foundation– stipendium určené pro účast na 2008 Summer Academy on "Environmental change, migration, & social vulnerability" v Hohenkammeru.

březen 2009
Development Research Centre on Migration, Globalisation & Poverty, University of Sussex - stipendium určené pro účast na Third Residential Training Workshop on Migration, Globalisation, Security and Development, Kathmandu, Nepál.

červen 2010
Brown International Advanced Research Institutes, Brown University - stipendium určené pro účast na Climate Change and its Impacts: Resilience & Adaptation to Changes in Precipitation, Providence, USA.

září 2010
Vienna University of Economics and Business - stipendium určené pro účast na EASY-ECO Training Course for Young Researchers on Evaluation of Sustainability.

květen 2012
USA - University of Colorado at Boulder – stipendium určené pro participaci na CUPC_NCAR Migration, Urbanization and Climate Change Workshop.

prosinec 2013
Department of Geography, Prehistory and Archeology, University of Basque Country

leden 2014
Institute of Global Health, and Institute for Risk and Disaster Reduction, University College London

září  2017 - srpen 2018

Jean Monnet Postdoctoral Fellowship, Migration Policy Centre, Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
European University Institute

PŘEDNÁŠKY NA ZÁKLADĚ POZVÁNÍ

září 2004 
Environmental Migration – Determine Factors.“ Přednáška v rámci „Third Central European Countries‘ Summer School of DevelopmentAssistance and Co-operation“ organizovaná Univerzitou Palackého v Olomouci.
říjen 2004 
Environmental Migration – Summary Analysis of The Process“. Úvodní proslov v sekci na „2nd  International Conference on Environmental Concerns: Innovative Technologies and Management Options”, Xiamen (Čína), organizovaná institucemi United Nations Environment Programme (UNEP), State Environmental Protection Administration of China.
srpen 2005 
Environmentální migrace aneb dočkáme se už konečně „pochodu Jihu na Sever“?“ Závěrečná přednáška na Letní škole “Fenomén migrace v soudobé Evropě” organizované Filozofickou fak. Západočeské univerzity v Plzni.
říjen 2005
Finanční pohledávky České republiky u rozvojových zemí.“ Přednáška pronesená na mezinárodním semináři „ Sporné mezinárodní dluhy“ pořádaném Ekumenickou Akademií v Praze (dostupná na http://www.ekumakad.cz/clanky-a-publikace.shtml?x=1362253). 
říjen 2005 
Chinese Environmental Scrape.“ Přednáška pronesená na Faculty of Geography, University of Bucharest, Rumunsko.
říjen 2006
Poverty, Development and Development Assistance – introduction”. Přednáška pro Fakultu medzinárod. vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave.
březen 2007
Development Capacity and Human Security in Environmental Change Affected Areas”. Přednáška v rámci mezinárodní konference „The Nineteenth Climate Outlook Forum for the Greater Horn of Africa (GHACOF19)”, Nairobi, Kenya. Organizováno IGAD Climate Prediction and Applications Centre.
říjen 2007
Rozvojové cíle tisíciletí - závazky a realita“. Přednáška v rámci parlamentní debaty “Přispívá Česká republika dostatečně k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí a ke zmírnění dopadů klimatických změn?“, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
listopad 2007
Environmental Migration – Mass Invasion to the North?“ Přednáška na Faculty of Filology, Geography and History, University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz, Spain.
březen 2008
Subsaharská Afrika stále na kolenou. Proč rozvojová pomoc nepomáhá a remitence nestačí?“ Přednáška pro Filozof. fakultu University Hradec Králové.
červenec 2008
Conceptualization of Environmentally-induced Migration“ Přednáška v rámci 2008 Summer Academy on Social Vulnerability “Environmental change, migration, & social vulnerability”, Hohenkammer, July 27 – August 2, 2008 (dostupná na http://www.ehs.unu.edu/article:574).

srpen 2009
Migration and Climate Change“ Přednáška v rámci 1.ročníku Letní školy migračních studií pořádanou Mezinárodní organizací pro migraci, Jindřichův Hradec, 20.srpna 2009.

listopad 2009
Remitence a jejich dopad na rozvoj“ Přednáška na Vysoké škole ekonomické v Praze, 24.listopadu 2009.
prosinec 2009
„Environmentally-induced Migration – A Reason for Mass Invasion to the “North”?“ Přednáška v Center for Migration and Refugee Studies, The American University in Cairo, 10.prosince 2009.

červen 2010
„Environmentally-induced Migration" – Stipendijní přednáška v Brown International Advanced Research Institute, Brown University, Providence, USA v rámci semináře Climate Change and Its Impact: Resilience & Adaptation to Changes in Precipitation, dne 23.června 2010.
srpen 2011
Migration & Development – Introduction“. Přednáška v rámci 3.ročníku Letní školy migračních studií pořádanou Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Mezinárodní organizací pro migraci, Praha, 22.srpna 2011.
srpen 2011
Migration and Climate Change“. Přednáška v rámci 3.ročníku Letní školy migračních studií pořádanou Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Mezinárodní organizací pro migraci, Praha, 25.srpna 2011.

srpen 2011
„Migration and Climate Change“. Přednáška v rámci 3.ročníku Letní školy migračních studií pořádanou Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Mezinárodní organizaci pro migraci, Praha, 25.srpna 2011.

březen 2012
“Změna klimatu a migrace jako adaptace?“, přednáška pro Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova universita v Brně.

duben 2012
“Změna klimatu a migrace jako adaptace?“, přednáška na Ústav bioklimatologie, Zemědělská fakulta, Mendelova universita v Brně.

září 2012
„Environmentally-induced Migration – Four Case Studies - Three Continents“, lecture at 4th Summer School of Migration Studies, University of South Bohemia and International Organization for Migration, České Budějovice.

listopad 2012
“Změna klimatu a migrace jako adaptace?“, přednáška v rámci konferene Dopady změny klimatu na obyvatelstco a rozvojová pomoc, Bratislava, Slovensko.

srpen 2013
„Environment, Climate and Migration“, přednáška pro studující oboru Environmental Management v rámci Faculty of Education, Maldives National University, Male, Maldives, 19.srpna, 2013.

listopad 2013
„Vymezení a typologie environmentálních migrantů: Realita ve světě a její odraz v České republice“, přednáška na konferenci “Nové výzvy mezinárodního práva. Nepraví uprchlíci”. Pořadatel Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 30.listopadu 2013.

prosinec 2013
„Household Adaptation Strategies to Climate Extremes and Population Consequences in Rural Areas in the Czech Republic“, přednáška pro Basque Climate Change Centre a Faculty of Economics, University of the Basque, 10.prosince 2013.

prosinec 2013
„Environmental Change and Migration. Challenges from Social Sciences to History.“, přednáška v rámci I. Serie de Seminarios de Investigación, “Migraciones en el mundo contemporáneo”, University of Basque Country, Vitoria, Spain, 12.prosince 2013.

leden 2014
„Climate Extremes Impacts and Population in South Asia: The Local Experts' Knowledge and Perception“, přednáška pro Institute for Global Health, University College London, London, 8.ledna 2014.

březen 2014
Household Adaptation Strategies to Climate Extremes and Commuting Patterns of Households Exposed to Flood Risk from the Bečva River Basin, the Czech Republic”, přednáška v rámci workshopu “Empirical evidence and policy responses regarding climate change and migration – What role for migration in local adaptation?”, který organizovala Institute for Environment and Human Security, United Nations University, Bonn, 13-14.března 2014

květen 2014
Climate Extremes Impacts and Population Movement in the Maldives”, přednáška na workshopu “Understanding and modelling the migration decision making process under a changing climate”,  organizovaný, University of Algarve, Faro z Portugalska, 15.května 2014.

květen 2014
Migration as a Risk Management Strategy vis-à-vis Environmental Change: Economic Impacts“, přednáška pro World Bank v rámc Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) v rámci symposia „Environmental Change & Migration“, Washington, D.C., 28-29.května 2014.

srpen 2014
„Climate Change and Migration as Adaptation?“, přednáška v rámci 6th Summer School of Migration Studies, organizováno International Organization for Migration a Jihočeskou univerzitou, České Budějovice.

říjen 2014
Sea-level Rise Impacts and Human Mobility: Will Maldivians Move to Detroit?”, přednáška v rámci workshopu “Environmental changes and human mobility: what role for migration governance?” pořádaném World Trade Institute (WTI), University of Bern, Bern, 24.října 2014.

listopad 2014
Local Expert Perceptions Of Environment And Population Dynamics In Bangladesh: Different Perspectives from Non-Governmental, Public and Academic Sectors?” předníška v rámci workshopu Organizational Perspectives on Environmental Migration, organizovaném University Bochum a Academia Belgica, Roma, 7-8.listopadu 2014.

květen 2015
Main challenges for risk management and planning in areas affected by climate extremes impacts and population movement” v rámci 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, 26.května 2015, University of Adger, Kristiansand, Norsko

květen 2015
Climate Extremes Impacts and Population Dynamics”, přednáška v rámci semináře organizovaném Department of Global Development and Planning, University in Adger, Norsko, 27.května 2015.

červen 2015
Climate Extremes Impacts and Population Movement in The Maldives”, prezentace na konferenci “Human Migration and the Environment: Futures, Politics, Invention" organizovaném University of Durham”, 30.června 2015.

září 2015
Climate Extreme Impacts and Population Movement in Maldives. What is Role of Climate Justice and Responsibility?”, prezentace v rámci workshopu “Climate Justice in Environmental Migration" organizovaném University of Macedonia, Thessaloniki, Řecko, 17.září 2015.

září 2015
Climate extremes impacts and population immobility: Why people don't move from affected regions?”, přednáška v rámci workshopu “Combining quantitative and qualitative methods for a better understanding of the climate change-migration nexus" organizovaného ve spolupráci University of Liège, University of Neuchâtel, and Joint Research Center - Institute for Prospective Technological Studies, Seville, Španělsko, 29.září 2015.

říjen 2015
Current migration flow to Europe from the perspective of Migration and Development”, přednáška na semináři “Migration and Development" organizovaného Ministerstvem zahraničí ČR a Mezinárodní organizací pro migraci, Praha, 22.října 2015.

červen 2016
Statistics on rejected asylum seekers in the EU member countries”, přednáška na semináři “No Asylum and then … The Position of Rejected Asylum Seekers in EU member states“ organizovaného KU Leuven, Belgie 21.června 2016.

srpen 2016
Climate Change and Migration as Adaptation?“, přednáška v rámci 6th Summer School of Migration Studies, organizováno International Organization for Migration a Karlovou univerzitou, Praha, 25.srpna 2016.

červen 2017
"Climate Change Impacts on Populaton Dynamics” přednáška pro členy Department of Global Development and Planning, University of Agder v rámci pracovní stáže, Norsko 14.června 2017.

srpen 2017
„Current Immmigration Flows to Europe and Environmental Factors“, přednáška v rámci 6th Summer School of Migration Studies, organizováno International Organization for Migration a Karlovou univerzitou, Praha, 28.srpna 2017.

listopad 2017
Climate Change and Migration as Adaptation in Low-laying Islands: The Evidence from Maldives“, projev na International Symposium Ocean Governance for Sustainability pořádaném v Santa Cruz de Tenerife, 14.list. 2017.

prosinec 2017
What is the role of environmental factors in current Immigration to Europe?“, přednáška na 2nd  International workshop on Modelling of Physical, Economic and Social System for Resiliance Assessment organizovaném European Comission, Joint Research Centre, Ispra, 15.prosince 2017.

únor 2018
Climate Change Impacts on Small Islands and Migration Patterns“, klíčový projev na International Seminar “Climate Change Impacts on Small Islands and Migration Patterns” organizovaném v Ravenně University of Bologna, School of Sciences, 8.února 2018.

únor 2018
„What is the role of environmental factors in current immigration flows to Europe?“, přednáška v rámci Migration Working Group – Asylum Governance workshop organizovaném Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florence, 27.února 2018.

srpen 2018
Climate Change Impacts and Migration“, přednáška v rámci Summer School of Migration Studies, organizováno International Organization for Migration a Karlovou univerzitou, Praha, 28.srpna 2018.

říjen 2018
Climate Change Impacts and Migration: Why Some People Move and Others Don’t?“, přednáška na výroční konferenci SUSCO Budapest 2018, organizované Antall József Knowledge Centre, Budapest, 11.října 2018.

říjen 2018
Climate Change, Resilience and Population Dynamics in South Asia: Why Some People Move and Others Stay?“, přednáška na 3rd Centre for Sustainable Development Annual Conference, organizovánou University of Liberal Arts Bangladesh, Dhaka, 20.října 2018.

listopad 2018
Climate Change, Resilience and Population Dynamics in South Asia“, přednáška v rámci workshopu Surrounded by water - Bangladesh then and now organizovaného Univerzitou Palackého, Olomouc, 12.listopadu 2018.

červen 2019
„Climate change and migration in low-laying islands – policies and practices: The evidence from Maldives“, přednáška v rámci konference Environmental Non-Migration: Frameworks, Methods and Cases organizovaného Technische Universität Dresden, 20.června 2019.

srpen 2019
Environmental Change and Migration“, přednáška v rámci Summer School of Migration Studies, organizováno International Organization for Migration a Karlovou univerzitou, Praha, 27.srpna 2019.

květen 2020
Climate Change and Migration. Why some people move and others don’t?“, přednáška v rámci seminářové série Mobility and the Humanities 'People' Node Leaving and Living. Macro and Micro Perspectives on Human Migration organizovaného na University of Padova, 21.května 2020.

srpen 2020
Climate Change and Migration“, přednáška v rámci Summer School of Migration Studies, organizováno International Organization for Migration a Karlovou univerzitou, Praha, 28.srpna 2020.

srpen 2020
Dopady klimatické změny na migraci”, přednáška a panelová diskuse We Mind, organizovaná IOM a Charita ČR, 29. srpna 2020.

listopad 2020
Canadian Express Entry System and Czech Smart Migration Project”, přednáška v rámci webináře organizovaného Kanadským velvyslanectvím v Praze, 25. listopadu 2020.

prosinec 2020
Cyclones and Migration: In Mediterranean?” COST19109 MEDCYCLONES online meeting, organizovaný Climate and Atmosphere Research Center (CARE-C), The Cyprus Institute, 15.prosince 2020.

listopad 2021
Legal Perspectives on Current Trends in International Migration“, konference "World Turning Dangerous" organizované Karlovou univerzitou a Common Law Society, 30.listopadu 2021-

duben 2022
"Existential threats to Maldives and Bangladesh, and climate mobility", přednáška ve výuce kurzu "Climate Mobility" pro studující na Columbia University, New York, 19.dubna 2022.

říjen 2022
"Existential Threats to Low-lying Islands and Coastal Areas in South Asia (Case studies of Maldives and Bangladesh)", přednáška pro studující a pracovníky The Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Lamont Campus, Columbia University, New York, 5.října 2022

duben 2023
"Sea level rise as existential threats to Maldives and climate mobility", přednáška ve výuce kurzu "Climate Mobility" pro studující na Columbia University, New York, 13.dubna 2023

říjen 2023
Klimatická migrace: Reálná hrozba nebo nová šance?”, přednáška v rámci konference EKOVÝCHOVA spravedlivě PRO VŠECHNY, organizované Ministerstvem životního prostředí ČR a Lipkou, Brno, 19.října 2023

 

FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY

Čína – svět extrémů a paradoxů“. 
Výstava dokumentárních fotografií mapujících environmentální a sociální podmínky života lidí v Číně. 
2. září - 2.října, 2005 – Informační centrum mládeže, Uherské Hradiště.
listopad – prosince 2005 – Přírodovědecká fakulta, Palackého univerzita, Olomouc.
“Mezi pouští, klimatickými změnami, uprchlíky a konflikty – současná severozápadní Keňa a jižní Uganda”. 
Výstava dokumentárních fotografií ukazující život obyvatel zájmových zemí a uprchlíků.
2. listopadu - 9.prosince, 2007 – Informační centrum mládeže, Uherské Hradiště
březen – duben 2008 – Univerzita Hradec Králové
Bangladéš a indický Assam – život na Brahmaputře”. 
Výstava dokumentárních fotografií ukazující život obyvatel jižní Bangladéše a Assámu kolem řeky Brahmaputry.
květen - červen 2008 – Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Bangladéš – chudoba a tropické cyklony”. 
Výstava dokumentárních fotografií ukazující život obyvatel hlavního města Dhaky a oblastí delty Brahmaputry.
červen - červenec 2008 – Informační centrum mládeže, Uherské Hradiště.

Členství v redakční radě

Journal of Immigrant & Refugee Studies

Recenze pro odborná periodika

Asian Studies Review, Journal of Immigrant & Refugee Studies, AUC Geographica, Mezinárodní vztahy