Výuka

Vyučované předměty na univerzitě

Anglicky:
International Migration
International Migration and Developing Regions
China and India – Limits of Development
The Challenges of Development in South and East Asia
Environment, Development and Population

 

Česky (výběr):

Obyvatelstvo a životní prostředí

Úvod do rozvojových studií
Čína a svět
Přírodní zdroje a bezpečnost
Regionální geografie Afriky
Rozvojová problematika Afriky
Rozvojová problematika jižní a východní Asie